Delsbostämman

Jag åker gärna runt på spelmansstämmor. Förutom den trevliga musiken så är det folklivet som lockar. Det är en fin tradition som håller liv i de gamla låtarna och som också fungerar som inkörsport för unga som vill lära sig mer om den här musiken och sättet att spela den på.