Viby by

Viby by är en välbevarad klungby från 1700- och 1800-talen. Husen är knuttimrade, uthusen har vasstak och tomterna gärdesgårdar. I Viby finns också spår efter ett medeltida kloster. Viby by ägs av staten och gårdarna hyrs ut som fritidshus. (Källa: Upptäck Sveriges historia)