Berlin

Bilder från en resa till Berlin med tonvikten lagd på möten med människor.