Stadsliv

Det här albumet har en underrubrik, "Mänskliga möten i stadsmiljö". Möten med turister, tillfälliga besökare och naturligtvis de invånare som bor i staden. För mig som fotograf är det inte alltid så lätt att skilja dessa kategorier åt. Det är inte så viktigt heller utan det intressanta är dokumenteringen av det mycket korta tvärsnitt av tiden som varje bild utgör.